OTROŠTVO – NAJPOMEMBNEJŠI TEMELJ

Prva leta našega življenja so najpomembnejša, v prvih šestih letih se postavi temelj pri zadovoljevanju človekovih psiholoških potreb. Te potrebe so ključne in to so: potreba po varnosti in gotovosti, potreba po raznolikosti, potreba po pomembnosti, potreba po ljubezni in povezanosti, ter še rast in dajanje. Kot majhni otroci to še toliko bolj in nujno potrebujemo. Skozi naše  nezavedno razvijemo določene dele sebe, ki pa včasih zaradi človekovih psiholoških potreb, ki niso bile zadovoljene v ranem otroštvu, se kažejo v odrasli dobi kot moteči deli nas, ki nas omejujejo. Starši, ljudje, ki so bili z nami v otroštvu so najbolj pomembni pri razvijanju naših vrednot, stališč, pričakovanj, ki so jih imeli od nas.

Nekdo, ki je bil zelo zahteven, je imel zelo visoka pričakovanja od nas, je zahteval od nas pridnost, uspeh brez napak, se ta del pridnega in marljivega otroka zelo razvije v nas in nas lahko  spremlja naprej v življenju. Na drugi strani pa nekdo, ki je imel premajhna pričakovanja, je bil pretirano zaščitniški starš, nam ni dovolil izkusiti lastnih izkušenj, se lahko v nas razvije del, kjer imamo tudi mi sami premajhna pričakovanja, pričakujemo, da bodo drugi vse storili namesto nas in tako se razvije del, ki je lahko neodgovoren. Z deli sebe se ne potrebujemo poistovetiti, to nismo mi, to so le deli nas. Včasih ti deli v nas ne funkcionirajo prav, so tako rekoč v konfliktu. Tukaj je potrebno poiskati nezavedne dele sebe, ki nam služijo, posedeti za krmilo svojega  življenja tiste dele sebe, ki za nas ustvarjajo dobro in so kreativni. Noben del nas nam ne želi nič slabega, želi nas le zaščititi, le naše vedenje je potem lahko destruktivno. In ravno tako je lahko zadovoljevanje naših potreb destruktivno, to se lahko kaže kot pretirana kontrola nad vsem, v odnosih z drugimi, perfekcionizem, pretirano ugajanje drugim, ne postavljanje mej v odnosih, slaba samopodoba, nizka samozavest, različne odvisnosti, tako kemične  (alkohol, droge), kot tudi nekemične ( toksični odnosi, odvisnost od odnosov, prenajedanje s hrano, stradanje, računalniške igrice, igre na srečo, splet, prekomeren šport). Nenehna napetost, stres in skrbi. Destruktivne misli, delanje v naprej črnih scenarijev. Zato je zelo pomembno vedeti, na kakšen način zadovoljujemo naše potrebe. In, zato, ker v zgodnjem otroštvu ta proces naših potreb ni bil zadovoljen, se ta naš ranjeni otrok prenese v odraslo dobo. In, ko stvari razumemo, se jih zavedamo, je potem pristop k reševanju lahko ekološki. In Access Bars tehnika je tehnika, ki nam pomaga pobrisati datoteke v našem nezavednem, ki nas v življenju omejujejo. Vsa stališča, vse omejitve, strahove, blokade, nekoristne vzorce pobriše na različnih področjih našega življenja. Ko preidemo v theta stanje imamo dostop do naše podzavesti in tako pobrišemo stvari, ki nam ne koristijo in imamo tako možnost do kreiranja drugačne prihodnosti.